PROGRAMOK:

Faipari Értelmező Szakszótár az interneten!


www.falexikon.hu részletek..


Faipari Tudományos Alapítvány

Létrejötte és fejlődése

A Faipari Tudományos Alapítványt a Faipari Tudományos Egyesület alapította 1992-ben azzal a céllal, hogy egy széleskörű szakmai és társadalmi összefogás segítségével támogassa a Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának törekvéseit, a faipari tudományos kutatást, oktatást ezen belül is nagy hangsúllyal a gyakorlati oktatást, továbbképzést, ismeretterjesztést és a faanyagot felhasználó művészeti tevékenységet.

Kiemelt tevékenységek

 • Szakkönyvek és a hazai faipart bemutató és népszerűsítő információs kiadványok kiadása
 • Faipari szakmai továbbképzések, tanfolyamok indítása
 • Szakmai rendezvények, fórumok szervezése, bonyolítása
 • Az egyetem és a szakmai szervezetek közötti kapcsolatrendszer bővítése, közös projektrészvételek indukálása
 • A szakma belső kohéziójának erősítése, a szakmai együttműködések elősegítése
 • Környezeti nevelés programjához kapcsolódóan szemléletformálás, a fa imázsának emelése
 • Médiakapcsolatok kialakítása, fenntartása, elektronikus információs jelenlét erősítése
 • Társszervezetekkel, nemzetközi partnerekkel kapcsolatépítés, kapcsolatápolás

Elvárások

Az iparági változások, a szakágazati szintű fejlesztések, valamint az Európai Uniós csatlakozás újabb és újabb követelményeket támasztanak. A megváltozott körülményekhez, feltételekhez való alkalmazkodás egy erőteljesebb szakmai összefogást feltételez, hiszen a kínálkozó lehetőségek eredményes kihasználása mindenkinek elemi érdeke.

A legkülönbözőbb cégprofilú szervezetek, szakmai szövetségek segítő támogatást várnak el a Nyugat-Magyarországi Egyetemtől, mint képző egyetemtől és így annak égisze alatt működő Faipari Tudományos Alapítványtól is.

A szakmai összefogásra, a legkülönbözőbb együttműködési formák megtalálására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni. A projektötletek, a közös projektmegvalósulások ezekre alkalmas lehetőséget kínálnak, megfelelő pályázati finanszírozással reális esély teremthető.

Megfelelés

A faipar fejlődése és az együttműködések elősegítése érdekében az Alapítványnak - az alapvető célok szem előtt tartásával, valamint a jelzett igények, szakmai elvárások és a pályázati lehetőségek mérlegelésével, vállalásait, feladatainak prioritását évről-évre terveznie kell. Kapcsolatbővítéssel az ágazaton belül és a határ menti régióban a cselekvőbb együttműködésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A sikeres programszerű, feladat centrikus megvalósítások elképzelhetetlenek a felsőoktatási intézmény, a szakmai szervezetek és az üzleti szektor együttműködése, stratégiai szövetsége nélkül. E hármas egység egymás közötti folyamatos kapcsolattartását az Alapítvány kezelő szervének (kuratóriumnak) a képviseleti összetétele is megerősíti, hiszen a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a vállalkozói képviselet mellett valamennyi cégprofil szerinti szakmai szövetség is delegál szakembert.

A vállalt és közösen lebonyolított programok az egyetem, a szakmai szervezetek és az ágazati szereplők közötti kooperációs, stratégiai szövetség kialakulását is előmozdítja. Megteremti az alapokat ahhoz, hogy a későbbiekben egyre nagyobb léptékű programok indítását lehessen felvállalni.

Kuratóriumban képviseletet nyert szakmai szervezetek, szövetségek

 • Faipari Tudományos Egyesület (alapítói képviselet)
 • Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
 • Bútorvállalkozók Országos Szakmai Szövetsége
 • Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ)
 • Magyar Bútor és Faipari Szövetség Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
 • Vállalkozói képviselet

Kommunikáció

Nyilvánosság

Az Alapítvány pozícionálása: Az Alapítvány ismertségének erősítése, szakmai körökben az elfogadtatásának erősítése a cél. A kialakítandó képet a megfelelő információk megfelelő alkalmakkor, megfelelő struktúrában, megfelelő intézményi és sajtókapcsolatok felhasználásával kívánja elérni. Az egyes projektek megvalósításával együtt járó kötelező nyilvánosság további lehetőséget teremt az Alapítvány nyilvános fellépéséhez, megmutatkozásához, szakmai elismertetéséhez.

Belső tájékozottság

Az alapítvány működéséről, a vállalt feladatok teljesítéséről a Kuratóriumi tagok részére nyújtott rendszeres tájékoztatás. Értékelések, beszámolók, projektötletek, jegyzőkönyvek felvételezése és kiküldése alapján.

Jövőkép

A gazdasági folyamatok és az együttműködési formák összevetése alapján a civil szervezetek katalizátor szerepe – ha hinni lehet a „lehetőségek” prognózisában – meg fog növekedni. A kutatási-, oktatási-, képzési területek, az innováció és a fa PR szerepe, valamint a people-people kapcsolatok erősítése mind-mind kiemelt jelentőségű. Ebből vezethető le az alapítvány jövőképe, mely szerint szükség van egy olyan szervezetre, amely szakmai munkájával, képviseletével, szervezeti rugalmasságával, kapcsolatteremtésével és rendszerével, valamint eredményes projektmegvalósításaival részt tud vállalni a megjelölt területek mindegyikében.

Elnök:

Pakainé Dr. Kováts Judit
E-mail: pkj@fmk.nyme.hu

Titkár:

Horváthné Hoszpodár Katalin
E-mail: hhk@fmk.nyme.hu

Kuratóriumi tagok:

 • Prof. Dr. Molnár Sándor
 • Hidas Mátyás
 • László Géza
 • Molnár Péter
 • Horváth Tibor
 • Dr. Pethő József
 • Horváth Ferenc