„Továbbképzés a faipari innovációvezérelt vállalkozásfejlesztésért” program szakmai anyaga

Faipari Feldolgozás

A képzés célja, megszerezhető kompetenciák:

 • Uniós direktívák, környezetvédelem, minőségszabályozás
 • Műszaki innovációs folyamat jogi aspektusai
 • Legújabb piaci igényeknek megfelelő mőszaki fejlesztések, lehetőségek
 • Tudományos eredmények ipari hasznosításai, kutatási témalehetőségek feltárása
 • Új anyagok, technológiák és eljárások ismertetése, amelyek a legfrissebb hazai és külföldi innovációkon alapulnak – tudástranszfer
 • CAD-CAM-CNC csúcstechnológia
 • Az innováció piaci fázisában a versenytársakkal szembeni magatartás, a piacvédelem
 • Épített környezet új aspektusai, módszerei
 • Bútortervezés, bútorgyártás korszerű módon

Modulok

1 Faipari melléktermékek és hulladékok kezelése, hasznosítása

2008. április. 04. (Péntek)
Fahulladék-hasznosítás

előadó: Dr. Alpár Tibor egyetemi docens, NYME, Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Papíripari Technológiai Intézet, Lemezipari Tanszék

 • A fahulladék-hasznosítás technológiai lehetőségeinek megismertetése.
 • Tudományos eredmények bemutatása a fejlett országok gyakorlati alkalmazása alapján. Törvényi hátterek, esetpéldák, példaértékű megoldások2008. április. 05. (Szombat)
Új gipszkötésű lap-és formatest kompozitok

előadó: Prof. Dr. Takáts Péter CSc. egyetemi tanár, NYME, Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Papíripari Technológiai Intézet, Lemezipari Tanszék

 • Szerves és szervetlen hulladékokból készült új gipszkötésű lap-és formatest kompozitok gyártástechnológiája
 • Cellulóz, papírgyári rostiszapnak, precipitált mésziszapnak és füstgázgipsznek (REA-gipsz), mint három hulladék anyagnak egy közös termékben, gipszkötésű rostlemezben történő hasznosítása
 • Az így előállított gipszkötésű kompozitok új lehetőségként értékelendők a szárazépítés területén (tetőtérbeépítés, válaszfalak kialakítása, stukkók, stb.)


2 Tudományos technikai eredmények, tudástranszfer

2008. április. 18. (Péntek)
Új vizsgálati eljárások, mérési módszerek

előadó: Dr. habil Szalai József NYME-FMK Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

 • A faanyag fizikai-mechanikai tulajdonságainak anizotrópiája I. II.


előadó: Horváth Péter György, Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet, Termékfejlesztési Tanszék

 • Termék ergonómia, épített környezet ergonómiája, ipari ergonómia2008. április. 19. (Szombat)

előadó: Hantos Zoltán NYME-FMK, Építéstani Intézet, okleveles faipari mérnök, szerkezettervező

 • Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése I.-II.


előadó: Dr. habil Szalai József, NYME-FMK Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

 • Rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat a faiparban,


3 Környezetvédelem a faiparban

2008. május. 30. (Péntek)
Környezetbarát felületkezelő anyagok és –technológiák a faiparban

előadó: Dr. Csiha Csilla Terméktervezési- és Gyártástechnológiai Intézet, Technológiai Tanszék

 • Faanyagok felületkezelése és ragasztása
 • Korszerű eljárások, felületkezelő anyagok megismertetése a környezetvédelem tükrében: környezeti ellenálló képesség /fény-, hő-, időjárás állóság/ vizsgálati lehetőségei, bevonatok környezeti ellenálló képességének fokozása2008. szeptember. 12. (Péntek)
14.00-16.00 Fenntartható fejlődés

előadó: Horváth Zoltán okleveles környezetmérnök, AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. Környezetvédelmi Vizsgálati Laboratórium, méréscsoport-vezető

Helyszín: InnoLignum Sopron helszínén, MKB Aréna kamaraterem, Sopron, Lakner Kristóf u. 48.

A munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban

 • Munkahelyi kockázatértékelés
 • A faipari cégek környezetvédelmi/munkavédelmi felelőseire (tulajdonosra) vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése: a munkahelyi légszennyezettség és légszennyező pontforrások mérési kötelezettségének vonatkozásai
 • Mérések szemléltetése gyakorlati példákkal (pl. személyi mintavevő)


4 Számítógéppel támogatott bútortervezés és bútorgyártás

2008. szeptember. 12. (Péntek)


2008. szeptember. 13. (Szombat)
10.00-16.00 Számítógépes programbemutatók, innoLignum SOPRON idején

Faipari szoftverek, látványtervező és gyártás előkészítő programok a bútoriparban

20-20 Technologies GmbH, Wiener Neustadt

www.2020technologies.eu
Termék: End to End Solution
Bútoripari értékesítés, tervezés és gyártás összhangjának fontosságaContinentalWood Kft.

http://www.continentalwood.hu
Termék:
Flex Trim A/S
Kefés rendszerű csiszolási megoldás a Flex Trimtől. Egyedi és egyénileg kombinált megoldások állandó- és kézi gépekre egyaránt.Nagy Attila Mérnöki Iroda Sopron

www.dietrichs.com
Termék: Dietrichs program
A Dietrichs program segítségével elkészítet rajzok alapján műhelyben előre elkészíthető valamennyi tetőszerkezeti elem. Az építkezés helyszínén ezeket csak össze kell szerelni, így az időjárás nem befolyásolja a gyártást. Használatával tetőgyártáskor a zsinórpadkészítés feleslegessé válik.Piper Kft.

www.piper.hu
PIPER 3D Látványtervező és Gyártás-előkészítő Program Bútort gyártók és forgalmazók részére. Fotominőségű 3D-látványterv készítése: mérethelyes, méretezett nézképek, preciz ár- és elemlisták, pontos elemjegyzék stb. Komplett konyhai adatbázis, amely továbbfejleszthető. Bútorok testreszabása, anyag és műszaki megoldások kiválasztása.


5 Fakereskedelem, termékértékesítés, minőségszabályozás, minőségmenedzsment

2008. szeptember. 12. (Péntek)
13:00 A műszaki innovációs folyamat jogi aspektusai

előadó: Dr. Zábori Zoltán , Magyar Szabadalmi Hivatal

 • A műszaki innovációs folyamat egyes fázisaihoz kapcsolódó jogi szabályok
 • Irányelvek és harmonizált európai jogszabályok. Szabadalmi leírások technikai és gazdasági tartalma

16:00

előadó: dr. Molnár István, NymE FMK, Informatikai és Gazdasági Intézet Vállalkozási és Marketing Intézeti Tanszék

 • Minőségbiztosítás, minőségirányítás rendszere
 • Terméktanúsítás, CE megfelelősség

Az előadások az innoLignum SOPRON idején és helyszínén MKB Aréna kamaraterme, Sopron, Lackner Kristóf u. 48. kerülnek megrendezésre.


6 Automatizálás a faiparban

2008. szeptember. 12. (Péntek)
A FAIPARI MÉRNÖKI KAR GÉPÉSZETI INTÉZETE LABORATÓRIUMAINAK AVATÁSA

Avatás helyszíne:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. "G" épület 2. emelet, Mechatronika laboratórium

Avatás programja:
11.00 Megnyitó
Prof. Dr. Jereb László dékán
Szövényi Lux Márton FESTO Kft. ügyvezető igazgató

11.30 Gépészeti Intézet és a laboratóriumok bemutatása
Prof. Dr. Varga Mihály intézetigazgató, egyetemi tanár2008. szeptember. 12. (Péntek)
13.00-15.00 Pneumatika a faiparban

előadó: Tatai Sándor egyetemi adjunktus, Gépészeti Intézet

 • Sűrített levegős rendszerek
 • Pneumatikus alapkapcsolások
 • Elektro-pneumatika
 • Katalógushasználat, kapcsolási rajz olvasása
 • Elemek karbantartása, szerelése, helyettesítése2008. szeptember. 12. (Péntek)
15.00-18.00 Hidraulika a faiparban

előadó: Tatai Sándor egyetemi docens, Gépészeti Intézet

 • Hidraulikus energiaátvitel
 • Hidraulikus tápegységek, hidraulikus rendszerek elemei
 • Arányos hidraulika alapjai

Kapcsolódó linkek:
www.mechatronika.fmk.nyme.hu
www.festo.hu
www.kekvilag.hu
www.boschrexroth.hu
2008. szeptember. 13. (Szombat)
08.00-16.00 PLC és terepi buszrendszerek (field bus) a faiparban

előadó: Tatai Sándor egyetemi adjunktus, Gépészeti Intézet

 • Hagyományos és PLC-s vezérlések összehasonlítása
 • Digitális be- kimenetekkel megvalósított kapcsolások
 • Analóg jelek kezelésének alapjai
 • Terepi busz rendszerek alapjai (Profibus DP, AS-I bus)
 • Érzékelők a faipari gépeken
 • Szenzorikai alapok, szenzorok alkalmazástechnikája
 • Szenzorok működésének ellenőrzése, helyettesíthetősége


7 Faépítészet

2008. szeptember. 12. (Péntek)
10.00-14.00 Anyagok és technológiák a faépítészetben

 • A faanyagokat károsító szervezetek, előadó: Babos Rezső, címzetes egyetemi docens NymE, Sopron
 • Korszerű és környezet kímélő eljárások a faanyagvédelem területén, előadó: Dr.Mariana Prună INL Bucaresti, Románia
 • Néhány szó a vegyszermentes faanyagvédelemről, előadó: Dr. Apostol Tamás Faipari Innovációs Társaság
 • Új szabályok a tűzvédelemben, előadó: Szitányiné Siklósi Magdolna, okl. faipari mérnök, nyug. tűzoltó alezredes, szakértő2008. szeptember. 12. (Péntek)
15.00- 19.00

 • Favázas készházak Magyarországon, előadó: Kárpáti József, ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő Tagozat, elnök
 • Ácsipari gépek a faépítészetben, előadó: Wolfgang Klotz, Hundegger GmbH kereskedelmi vezető, Németország
 • Faház építés aktuális tervezési kérdései, előadó: Tőke Tünde, Woodwill Faház Kft ügyvezető
 • Számítógépes gyártás előkészítés a fával építésben, előadó: dr. Nagy Attila, Attila Mérnöki Iroda ügyvezető
 • NATURI Faház rendszerek, előadó: Georg Ganaus, Ausztria
 • Műemléki épületek felújítása, előadó: Winkler Gábor, az MTA doktora
 • Napenergia hasznosítása a faépítészetben, előadó: dr. Szabó Péter, NymE Faipari Mérnöki Kar Építéstani Intézet, intézetigazgató


8 CAD-CAM-CNC csúcstechnika

2008. október. 10. (Péntek)
8.00-16.00 CAD-CAM –CNC elmélet

 • Csúcstechnika alkalmazása a faiparban az 5 tengelyes marás bevezetésével
 • CNC megmunkáló központok szerkezeti ismertetése, vezérlése, programozása
 • CAM programok alkalmazása
 • CÍM rendszerek és részei
 • Robotprogramozás, adaptív irányítási rendszerek2008. október. 11. (Szombat)
8.00-15.00 CAD-CAM-CNC gyakorlat

 • Kiválasztott CAD rendszer alkalmazása, 3-D-s modellezés,
 • CAM program alkalmazása, szerszámpálya generálás
 • 3-D-s munkadarab legyártása 5 tengelyes megmunkáló központon


9 Faipari légtechnika környezetvédelmi kérdései, hulladékok újrahasznosítása

2008. november. 14. (Péntek)
Faipari légtechnikai berendezések és az azokkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések

Prof. Dr. Varga Mihály

 • Légtechnikai rendszerek kialakításai, felépítése, rendszerek elemei
 • Leválasztó berendezések, ventilátorok
 • Légtechnikai berendezések karbantartása, üzemeltetése, felhasznált energia csökkentésének lehetőségei

Németh Gábor

 • Légtechnikai rendszerek számításának, ellenőrzésének, mérésének módjai
 • Por-forgács elszívóhálózatokhoz köthető környezetvédelmi előírások és az ehhez kapcsolódó mérések (KS-404 automatikus poremissziós mintavevő készülék bemutatása)
 • Munkaegészségügyi követelmények, munkahelyi pormérők bemutatása, munkahelyi zajterhelés mérésének bemutatása.2008. november. 15. (Szombat)
Por-forgács újrahasznosítása

Dr. habil. Lang Miklós

 • Energetikai hasznosítási lehetőségek Általános tüzelési rendszerek
 • Kapcsolt energiatermelés lehetőségei

Németh Gábor

 • Faipari hulladékok kezelése
 • Faalapú hulladékok újrahasznosítása
 • Újrahasznosítás és energetikai hasznosítás közti különbségek
 • Gyakorlati példa faalapú hulladékok csökkentésére termelés szimulációs szoftver segítségével