„Továbbképzés a faipari innovációvezérelt vállalkozásfejlesztésért” program szakmai anyaga

Vállalkozásfejlesztés, innováció

A képzés célja, megszerezhető kompetenciák:

 • Üzleti, innovációs ismeretek, látásmódok, készségek, irányultságok, kezelési módok
 • Szakmai, alkotó, illetve vezetői munkavégzés, személyiségfejlesztés, megerősítés
 • Tárgyalókészség elsajátítása: önbizalom, magabiztosság, meggyőző fellépés
 • Innovációs teljesítmény növelése, innovációs folyamat tervezése, menedzselése
 • Projektmegvalósítás mesterfokon
 • Az innováció és marketing kettőssége, együttes alkalmazása, szükségszerősé
 • Faipari vállalkozások sikeres e-tevékenysége. Hatásos cég és termékképviselet
 • Innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k

Modulok

1 Az innováció humánaspektusai

2007. szeptember. 28. (Péntek)
Tárgyalástechnika, üzleti kommunikáció

előadó: Dr. Mészáros Attila egyetemi docens, gépészmérnök-mérnöktanár, 12 éves oktatói, tréneri tapasztalatokkal

 • Műszaki, mérnöki menedzser adottságok: Személyiségfejlesztés, önismeret
 • Tárgyalástechnika, tárgyalási szituációk
 • Kommunikációs készségfejlesztés, szakmai kapcsolatkörök kialakítása
 • Ajánlattevés, megállapodások, szerződéskötések
 • Kreativitás és megújulás feltételei2007. szeptember. 29. (Szombat)
Vállalatalapítás, sikeres cégműködés

előadó: Gyallai Gábor okleveles közgazdász, védés előtt álló Ph.D., Budapest Bank Nyrt fiókigazgatója, 16 éves banki és 10 éves oktatói tapasztalattal

 • KKV-k alapítása, működtetése
 • Szervezeti megoldások, pénzügyi, számviteli, jogi és controlling folyamatok
 • KKV-k üzleti tervének készítése
 • Hitelképesség - hitelezés, számlavezetés, befektetési lehetőségek


2 Innovációs menedzsment

2007. október. 19. (Péntek)
Innovációs folyamat tervezése

előadó: Dr. Molnár István okleveles gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, NYMEFMK egyetemi adjunktus, egyetemi doktor üzemszociológia tudománykörből, 30 évig a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának Menedzserképzési Intézetének igazgatója, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Soproni szervezetének elnöke

 • Innovációs politika
 • Az innovációs menedzser feladatai. Szemléletváltás
 • Technológiai előretekintés, új technológiák bevezetésének elemzése, tudásmenedzsment
 • Vállalati termékszerkezet váltás, új termékek piacra vitele, technológiák adaptálása2007. október. 20. (Szombat)
Innovációs teljesítménynövelés

előadó: Dr. Molnár István okleveles gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, NYMEFMK egyetemi adjunktus, egyetemi doktor üzemszociológia tudománykörből, 30 évig a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának Menedzserképzési Intézetének igazgatója, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Soproni szervezetének elnöke

 • Innováció munka tervezése, előrejelzési, programozási és költségbecslési technikák
 • Innovációs beruházások, finanszírozások,
 • Innovációs folyamat szervezése, hosszú távú innovációs stratégiák kidolgozása, team menedzselés


3 Projektmenedzsment

2007. november. 09. (Péntek)
Projekttervezés, projektmegvalósítás

előadó: Horváthné Hoszpodár Katalin szervező vegyészmérnök-mérnöktanár, PhD hallgató, európai uniós pályázatíró szakértő 10 éves pályázatíró-projektmenedzser tapasztalatokkal

 • Projekttípusok, tervezési módszerek, projektmenedzselési technikák
 • Műszaki, fejlesztési, vállalkozási projektek bemutatása
 • Csapatépítés, kockázatelemzés, projektvégrehajtás
 • Minőség és változásmenedzsment
 • Döntési, tervezési, szervezési, kiértékelési módszerek (pénzügyi elszámolás, gazdasági elemzés)2007. november. 10. (Szombat)
Team munka

előadó: Dr. Molnár István okleveles gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, NYMEFMK egyetemi adjunktus, egyetemi doktor üzemszociológia tudománykörből, 30 évig a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának Menedzserképzési Intézetének igazgatója, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Soproni szervezetének elnöke

 • Eredményes team munka, technikái: feladathoz és feltételekhez illeszkedő teamformációk megválasztása
 • Team munka eredményességét biztosító módszerek és technikák alkalmazása
 • Főbb vezetői, vezetési stílusok
 • Emberi tényezők a végrehajtásban


4 Innovatív értékteremtés marketing eszközökkel

2007. november. 23. (Péntek)
Piacorientált gondolkodás

előadó: Pakainé dr. Kováts Judit, közgazdaságtudomány kandidátusa, NYME-FMK Informatikai közgazdaságtudomány kandidátusa, NYME-FMK Informatikai és Gazdasági Intézet intézetigazgató-helyette, egyetemi docens, 15 éves marketing oktatói, kutatói és tanácsadói tapasztalattal

 • Piaci szegmensek meghatározása, piacelemzés
 • Domináns piaci jelenlétből adódó előnyök
 • Marketing szemlélet, cég és termékképviselet. Image kialakítás szerepe az innovációban
 • Jól definiálható speciális kulcs-sikertényezők2007. november. 24. (Szombat)
Marketing esettanulmányok

előadó: Dr. Molnár István okleveles gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, NYMEFMK egyetemi adjunktus, egyetemi doktor üzemszociológia tudománykörből, 30 évig a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának Menedzserképzési Intézetének igazgatója, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Soproni szervezetének elnöke

 • Piaci szegmensek meghatározása, piacelemzés
 • Sikeres piaci jelenlét, sikeres termékbevezetés példaértékű faipari projektek ismertetésével
 • Vevők értékítélete alapján vezérelt termékfejlesztés, kínálat-tervezés és menedzselés
 • Marketing kommunikáció – innováció kommunikáció
 • Ügyfélkapcsolati menedzsment informatikai támogatása. Az innováció és ügyfélkapcsolatok megváltozott szerepe


5 Informatikai alapú irányítási és kommunikációs rendszerek

2008. január. 25. (Péntek)
Számítógépes alkalmazások

előadó: Bencsik Gergely NYME- Informatikai és Gazdasági Intézet PhD hallgató

A korszerű, magas fokon integrált vállalatirányítási rendszerek: minőségileg új vállalatvezetési technikák alkalmazása, naprakész és hiteles kép a cég helyzetéről2008. január. 26. (Szombat)
e-tevékenységek

előadó: Soós Sándor okleveles programtervező matematikus, NYME FMK Informatikai és Gazdasági Intézet egyetemi adjunktus, PhD hallgató 15 év oktatói tapasztalattal

e-kereskedelem, e-business, e-marketing: üzenet megfogalmazása, vizuális megjelenítés, üzenet formai kialakítása
Hatásos internetes cégjelenlét, eredményes termékképviselet, értékesítés, honlapok szerkesztése, web design